សិល្បករ៖ Quek Shio Chuan (អ្នកដឹកនាំរឿង)
ទីតាំង៖ អនឡាញ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៤-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទ៖ភាពយន្ត

ភាពយន្តនេះ​ផលិត​ឡើង​ដោយយកលំនាំតាមភាពយន្ត​ខ្នាត​ខ្លីរបស់​ផលិតករតែមួយដែលមាន​​ឈ្មោះថា Quek Shio Chuan។​ ភាពយន្តនេះនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានជំងឺអូទីស្សឹមម្នាក់ឈ្មោះ Wen Guang ដែលតស៊ូស្វែងរកការងារ និងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្រុសរបស់គាត់។ ក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ព្យាយាមសម្របខ្លួនចូលក្នុងសង្គម និងរកការងារធ្វើ លោក Wen Guang បានរកឃើញទេពកោសល្យលាក់កំបាំងរបស់គាត់ ហើយគាត់បានចាប់ផ្តើមការបង្កើតវត្ថុកែវដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។

វីដេអូ

ឧបត្ថម្ភដោយ
សហភាពអឺរ៉ុប
មូលនិធិអាស៊ី-អឺរ៉ុប