សិល្បករ៖ Federico Bondi (អ្នកដឹកនាំរឿង)
ទីតាំង៖ អនឡាញ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៤-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទ៖ ភាពយន្ត

ភាពយន្តមនោសញ្ចេតនា បែបកំប្លែង Dafne និយាយអំពីជីវិតស្រ្តីជនជាតិអ៊ីតាលីវ័យ 35 ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវរស់នៅជាមួយឪពុកចាស់ជរា និងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីម្តាយរបស់នាងបានស្លាប់ចោល។

វីដេអូ

ឧបត្ថម្ភដោយ
សហភាពអឺរ៉ុប
មូលនិធិអាស៊ី-អឺរ៉ុប