សិល្បករ៖ រោងល្ខោនអាយ៉ង ចូ ល្វីស
ទីតាំង៖ អនឡាញ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២២-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទ៖ទស្សនីយភាព

ទេវកថានៃអារក្ស រ៉ាហូ និងចន្ទគ្រាសគឺផ្អែកលើភាគដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅក្នុងរឿងរ៉ាម៉ាឃៀនដែលជារឿងរាមាយណៈនៃសាសនាហិណ្ឌូ បែបថៃ។ រឿងនេះសម្តែងអំពីចក្រក្រវាល ជាមួយនឹងការច្រៀងបែបប្រពៃណីថៃនិងវង់ភ្លេងអ័រឆេស្ត្រា។

វិចិត្រសាល

ឧបត្ថម្ភដោយ
រោងល្ខោនអាង​ ចូ ល្វីស និង
ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប ប្រទេសថៃ