សិល្បករ៖ Benoit+Bo
ទីតាំង៖ សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា និងតាមគេហទំព័រ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១-កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់ការតាំងពិពណ៌
ប្រភេទ៖ ការតាំងពិព័រណ៍

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ Benoit+Bo គឺជាក្រុមសិល្បករអន្តរជាតិដែលបានរៀបចំគម្រោងសិល្បៈថ្មីមួយ ដោយថតរូបមនុស្សនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេជាមួយនឹងរបាំងមុខ។ គំនិតនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសិល្បករពីររូបបានមកដល់ប្រទេសប៊ែលហ្សិក។ ពួកគាត់បានកត់សំគាល់ថា របាំងមុខដែលប្រើក្នុងពីធីបុណ្យនៅប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅអាស៊ីខ្លះមានលក្ខណៈរួមគ្នាមួយចំនួន ដូចជានៅក្នុងពីធីបុណ្យផ្សេងៗ។ របាំងមុខប្រៀបដូចជានិមិត្តសញ្ញានៃការបង្រួបបង្រួមប្រជាជនផ្សេងៗគ្នា។ គម្រោងសិល្បៈនេះបានផ្តល់ឱកាសឱ្យសិល្បករទាំងពីរបានធ្វើការក្នុងគ្រួសារជាមួយនឹងប្រជាជនបែលហ្ស៊ិក បារាំង អាឡឺម៉ង់ អេស្ប៉ាញ និងអូស្ត្រាលី។

Video

ឧបត្ថម្ភដោយ
សហភាពអឺរ៉ុប និង
មូលនិធិអាស៊ី-អឺរ៉ុប