សិល្បករ៖ Włodzimierz Staniewski (នាយក), Maciej Rychły (តន្ត្រី) Mariusz Gołaj (តារាសម្តែង Gardzienice), Joanna Holcgreber (តារាសម្តែង Gardzienice), Marcin Mrowca (តារាសម្តែង Gardzienice), Anna Dąbrowska (តារាសម្តែង Gardzienice), Dorota KoziłodziŻicejard (GardóziłodzieŻice) តួសម្តែង), Tetiana Oreshko-Muca (តារាសម្តែង Gardzienice), Magdalena Pamuła (តារាសម្តែង Gardzienice), Kacper Lech (តារាសម្តែង Gardzienice), Anna Nguyen (តារាសម្តែង Gardzienice), Beata Ziółkowska (តារាសម្តែង Gardzienice), Paweł Maria Kieszko (តារាសម្តែង Gardzienice Słow), Annana (តារាសម្តែង Gardzienice), Anna Bielecka (តារាសម្តែង Gardzienice), Jakub Kalinowski (តារាសម្តែង Gardzienice), Przemysław Mrowiński (តារាសម្តែង Gardzienice), Tetiana Oreshko-Muca (ព្យាណូ), Gabriela Żmigrodłka (Violin), Rafaołj Grant (Godula) ), Sylwia Pelak (Trumpet), Małgorzata Bardak (Violin), Jakub Kawalerski (ស្គរ), Elżbieta Baklarz (Harp)
ទីតាំង៖ អនឡាញ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២២-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទ៖ទស្សនីយភាព

“Pythian Oratorio” គឺជាការសម្តែងសំលេង លេង និងច្រៀងដោយបន្ទរជាមួយក្រុមវង់តន្រ្តី និងអ្នកលេងភ្លេង។ តន្ត្រីដើមត្រូវបាននិពន្ធដោយ Mikołaj Blajda ។ ឧបករណ៍ សំឡេង និងសោតន្ត្រីត្រូវបានចែកចាយពីទាំងពីរ៖ វប្បធម៌លោកខាងលិច និងបូព៌ា ដែលជាដើមកំណើតអឺរ៉ុប និងអាស៊ី។ ការសម្តែងសំដៅទៅលើប្រភពដើមនៃអរិយធម៌លោកខាងលិច៖ ប្រយោគនៃប្រាជ្ញាពី Seven Sages of Delphi (VI c. BC) និង Herodotus ។ ប្រយោគខ្លីៗជាច្រើនត្រូវបានឆ្លាក់នៅលើ omphalos ក្នុងទីក្រុង Delphi ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា ធ្វើតាមព្រះ, ស្គាល់​ខ្លួន​ឯង ដូចជា​កុមារ​មាន​កិរិយា​ល្អ កាល​នៅ​វ័យ​ក្មេង ចេះ​ប្រដៅ​ខ្លួន តាំង​ពី​វ័យ​កណ្តាល គ្រាន់​តែ​ជា​មនុស្ស​ចាស់ ដឹង​ខ្លួន​ដល់​ទី​បញ្ចប់ មិន​មាន​ទុក្ខ។

 

វិចិត្រសាល

ឧបត្ថម្ភដោយ
ក្រសួងវប្បធម៌ បេតិកភណ្ឌជាតិ និងកីឡា ប្រទេសប៉ូឡូញ
Telewizja Polska SA
តំបន់ Lubelskie