នាយកដ្ឋានំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់អឺរ៉ុប (EEAS) គឺជាសេវាកម្មការទូតរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។ តួនាទីគឺដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាសំឡេងរបស់សហភាពអឺរ៉ុប និងប្រជាជនរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេឮនៅក្នុងពិភពលោក។ ទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃការងាររបស់ EEAS គឺសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងការបរទេស និងការពារជាតិនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប និងស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀត ដូចជាគណៈកម្មការអឺរ៉ុប ក្រុមប្រឹក្សា និងសភា។ វាក៏មានទំនាក់ទំនងការងារដ៏រឹងមាំជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀត។

W: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/eeas_en

សេវាកម្មរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រាប់ឧបករណ៍គោលនយោបាយបរទេស (FPI) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2010 ស្របពេលជាមួយនឹងសេវាកម្មសកម្មផ្នែកការបរទេសរបស់អឺរ៉ុប (EEAS).FPI រាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរទេស និងគោលនយោបាយសន្តិសុខ និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប Josep Borrell Fontelles។ ធ្វើការសហការគ្នាជាមួយសេវាកម្មគណៈកម្មការទាំងអស់ និងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈប្រតិភូ EEAS និង EU ជាប្រចាំ។ វាដាក់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចូលទៅក្នុងសកម្មភាព – លឿននិងបត់បែន – នៅក្នុងវិធីសាស្រ្តដែលជំរុញដោយគោលនយោបាយ។ ផ្នែកនេះដើរតួជាអ្នកឆ្លើយតបដំបូងចំពោះតម្រូវការ និងឱកាសនៃគោលនយោបាយការបរទេស ដោយផ្តោតលើការការពារជម្លោះ និងសន្តិភាព ការកសាងសម្ព័ន្ធភាព និងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងពិភពលោក។ សេវាកម្មនេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តអាទិភាពនយោបាយរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រសកលរបស់ EU សម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេស និងសន្តិសុខ។

W: https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy_en

W: https://ec.europa.eu/fpi/home_en

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ (MCFA) គឺជាស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយមានតួនាទីគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងវិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយអនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ជាតិ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ ក្រសួងត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រស្ថាប័ន និងអង្គការវប្បធម៌ជាតិដែលបានកំណត់ សម្រាប់ការអនុវត្តការការពារ អភិរក្ស និងលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌ជាតិ និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី បណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិត និងភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌ជាតិ និងការបណ្តុះបណ្តាលសិល្បករ តន្ត្រីករ ស្ថាបត្យករ បុរាណវិទូ និងផ្នែកវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតតាមរយៈសាលាមធម្យវិចិត្រសិល្បៈ និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ។

W: http://www.mcfa.gov.kh/

មូលនិធិអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEF) លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រជាជន ស្ថាប័ន និងអង្គការនានានៃអាស៊ី និងអឺរ៉ុប។ ASEF បង្កើនការសន្ទនា អនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ និងលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើប្រធានបទនៃវប្បធម៌ ការអប់រំ អភិបាលកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព សុខភាពសាធារណៈ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ ASEF ជា​អង្គការ​អន្តររដ្ឋាភិបាល​មិន​រក​ប្រាក់​កម្រៃ​ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ គឺជាស្ថាប័នតែមួយគត់នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM)។ ASEF ដំណើរការច្រើនជាង 25 គម្រោងក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលមានសកម្មភាពប្រហែល 100 ជាចម្បង សន្និសីទ សិក្ខាសាលា វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ការបង្រៀន ការបោះពុម្ពផ្សាយ និងវេទិកាអនឡាញ រួមជាមួយនឹងអង្គការដៃគូប្រហែល 150 ។

W: https://asef.org/